12/5/18

Aerotèrmia


L'aerotèrmia és una font d'energia neta i renovable que aprofita l'energia continguda a l'aire amb diferents usos. Principalment la utilitzem per a produir  aigua calenta sanitària (ACS) i també per a sistemes de climatització

Com tota font d'energia renovable s'aprofita un recurs natural inesgotable ja que és una energia que es regenera per mitjans naturals. En el procès, a més, no s'utilitzen combustibles fòssils per la qual cosa el seu impacte, en matèria de emissions contaminants, és nul.


En aquestes imatges podeu veure el proces d'instal·lació d'un sistema de climatització per aerotèrmia a un edifici de dues plantes amb terra radiant i fan coils a Segur de Calafell
No hay comentarios:

Publicar un comentario