11/3/21

Instala·lació d'una estació de producció d'energia elèctrica fotovoltaica trifàsica en unes naus industrials a Sabadell


Aquí podeu veure la darrera de les instal·lacions realitzades en un polígon industrial. És una central de producció d'energia elèctrica amb plaques solars fotovoltaiques per a l'autoconsum elèctric trifàsic que donarà servei a unes oficines en una nau industrial a Sabadell (Vallès Occidental)

La superfície de plaques instal·lades genera una producció de 5.840 w d'energia trifasica, és a dir, a 230 V o 400 V. La instal·lació possibilita la transformació del corrent continu de les plaques solars al corrent altern per al seu consum. Això es possible gràcies als dispositius que faciliten la inversió de l'energia generada als captadors solars per distribuir-la en les 3 fases cap a les oficines. Les instal·lacions trifàsiques són més adequades per a les indústries i empreses en permetre mantenir la potència millor distribuïda i de forma constant.

14/4/19

Instal·lació amb captadors d'energia solar fotovoltaica a Vilanova i la Geltrú

Una imatge dels captadors fotovoltaics per a una instal·lació de producció d'energia elèctrica per a l'autoconsum en un habitatge en un domicili de Vilanova i la GeltrúDetall de la sala de comandaments d'aquesta instal·lació solar fotovoltaica on es poden veure les bateries.Fototermia per a produir aigua calenta sanitària

Captadors solars per a una instal·lació de fototermia per a la producció d'aigua calenta sanitària.
La fototermia és una solució tecnica de gran eficiència per a la producció d'aigua calenta amb energies renovables. L'aprofitament de la llum solar no escalfa directament l'aigua sinó que els captadors solars són fotovoltaics. L'energia elèctrica que generen les plaques s'aprofita per a alimentar una resistència elèctrica amb corrent continua que es troba en l'acumulador d'aigua i que és la que escalfa el dipòsit.


Enllumenat amb energia solar a Subirats

Imatges de la instal·lació d'un bàcul amb lluminària per a il·luminar una via urbana amb plaques d'energia solar fotovoltaica en un camí rural al municipi de Subirats
Instal·lació solar fotovoltaica en la coberta d'una granja aprop de Vic (Osona)


28/6/18

Nou terra radiant a Puigcerdà

En aquesta instal·lació de terra radiant feta a Puigcerdà podeu veure com situem la malla per la qual farem correr l'aigua del sistema de calefacció. Una malla que quedarà invisible en ser coberta pel paviment.

Aquesta disposició dels tubs fa que l'escalfor es distribueixi de forma homogènia al llarg de tota la superfície. Gràcies a això pot treballar a temperatures més baixes que els sistemes de radiadors que han de treballar a temperatures més elevades. En aquest cas no concentrem l'escalfor en un punt focal sinó que aquesta es reparteix per igual al llarg de tot el terra i es transmet a tot l'espai.

Instal·lació d'enllumenat exterior a Sant Sadurní d'Anoia

També us podem oferir solucions d'enllumenat, com podeu veure en aquesta instal·lació exterior a Sant Sadurní d'Anoia.

Amb l'enllumenat exterior tenim en compte la seguretat, la qualitat i un adequat nivell d'il·luminació per evitar malabarataments energètics o provocar contaminació lumínica.