jueves, 28 de junio de 2018

Nou terra radiant a Puigcerdà

En aquesta instal·lació de terra radiant feta a Puigcerdà podeu veure com situem la malla per la qual farem correr l'aigua del sistema de calefacció. Una malla que quedarà invisible en ser coberta pel paviment.

Aquesta disposició dels tubs fa que l'escalfor es distribueixi de forma homogènia al llarg de tota la superfície. Gràcies a això pot treballar a temperatures més baixes que els sistemes de radiadors que han de treballar a temperatures més elevades. En aquest cas no concentrem l'escalfor en un punt focal sinó que aquesta es reparteix per igual al llarg de tot el terra i es transmet a tot l'espai.

Instal·lació d'enllumenat exterior a Sant Sadurní d'Anoia

També us podem oferir solucions d'enllumenat, com podeu veure en aquesta instal·lació exterior a Sant Sadurní d'Anoia.

Amb l'enllumenat exterior tenim en compte la seguretat, la qualitat i un adequat nivell d'il·luminació per evitar malabarataments energètics o provocar contaminació lumínica.Instal·lació amb captadors solars de buit a Lavern

Aquesta instal·lació de Lavern s'ha fet amb plaques solars de buit, una forma molt eficient per obtenir escalfor. El captador està format per un seguit de tubs cilíndrics transparents. Cadascun d'aquests tubs l'integren dos tubs concèntrics als quals s'ha practicat el buit. Gràcies a això s'estalvien pèrdues d'energia per conducció i convecció. Tambe son molt eficients amb poca radiació solar.

Amb aquestes plaques es pot treballar amb sistemes de calefacció tradicional a temperatures d'entre 80 i 90 graus centígrades i amb superfícies de captació més petites. Això sí, el seu cost és superior a les plaques convencionals.


domingo, 27 de mayo de 2018

Instal·lació de calefacció per biomassa a Polinyà

Instal·lació d'un sistema de calefacció per biomassa a Polinyà. La biomassa és el combustible  biològic amb el qual alimentarem la caldera amb la qual escalfarem l'espai, ja es tracti d'un habitatge com d'una instal·lació industrial, una nau, un comerç, una gran superfície o un equipament. Aquests tipus d'instal·lacions són especialment indicades per a escalfar àrees que requeriran un consum elevat de combustible.

La biomassa la conformen les restes vegetals procedents de la poda dels arbres, l'escorça, els pinyols de les olives,  les closques de fruits secs, etc. Quan aquests productes han estat processats específicament per a aquest ús com a combustible de caldera els coneixem com a pèl·lets. Els pèl·lets són com unes pastilles granuloses i premsades però que, bàsicament són fetes d'aquests materials orgànics aptes per a la combustió. Els pel·lets produiexen un major rendiment energètic que la biomassa sense processar, perque tenen un alt valor calorífic.
  Instal·lació de calefacció amb terra radiant a Sitges


  Imatges de la instal·lació d'un terra radiant en un immoble a Sitges.

  El terra radiant se situa al llarg d'un seguit de tubs i canonades situats al llarg del terra i que formen una malla soterrada i invisible a la vista, ja que queda coberta pel paviment sobre el qual caminarem un cop acabada l'obra.   

  Aquest és un sistema de baixa temperatura perquè l'aigua que recorre aquestes canonades ho fa a temperatures més baixes que les dels radiadors. Gràcies a que la malla recorre tota la superfície,  la distribució de l'energia i l'escalfor és homogènia.           

  sábado, 12 de mayo de 2018

  Aerotèrmia


  L'aerotèrmia és una font d'energia neta i renovable que aprofita l'energia continguda a l'aire amb diferents usos. Principalment la utilitzem per a produir  aigua calenta sanitària (ACS) i també per a sistemes de climatització

  Com tota font d'energia renovable s'aprofita un recurs natural inesgotable ja que és una energia que es regenera per mitjans naturals. En el procès, a més, no s'utilitzen combustibles fòssils per la qual cosa el seu impacte, en matèria de emissions contaminants, és nul.


  En aquestes imatges podeu veure el proces d'instal·lació d'un sistema de climatització per aerotèrmia a un edifici de dues plantes amb terra radiant i fan coils a Segur de Calafell