14/4/19

Fototermia per a produir aigua calenta sanitària

Captadors solars per a una instal·lació de fototermia per a la producció d'aigua calenta sanitària.
La fototermia és una solució tecnica de gran eficiència per a la producció d'aigua calenta amb energies renovables. L'aprofitament de la llum solar no escalfa directament l'aigua sinó que els captadors solars són fotovoltaics. L'energia elèctrica que generen les plaques s'aprofita per a alimentar una resistència elèctrica amb corrent continua que es troba en l'acumulador d'aigua i que és la que escalfa el dipòsit.


No hay comentarios:

Publicar un comentario