11/3/21

Instala·lació d'una estació de producció d'energia elèctrica fotovoltaica trifàsica en unes naus industrials a Sabadell


Aquí podeu veure la darrera de les instal·lacions realitzades en un polígon industrial. És una central de producció d'energia elèctrica amb plaques solars fotovoltaiques per a l'autoconsum elèctric trifàsic que donarà servei a unes oficines en una nau industrial a Sabadell (Vallès Occidental)

La superfície de plaques instal·lades genera una producció de 5.840 w d'energia trifasica, és a dir, a 230 V o 400 V. La instal·lació possibilita la transformació del corrent continu de les plaques solars al corrent altern per al seu consum. Això es possible gràcies als dispositius que faciliten la inversió de l'energia generada als captadors solars per distribuir-la en les 3 fases cap a les oficines. Les instal·lacions trifàsiques són més adequades per a les indústries i empreses en permetre mantenir la potència millor distribuïda i de forma constant.

No hay comentarios:

Publicar un comentario