27/5/18

Instal·lació de calefacció per biomassa a Polinyà

Instal·lació d'un sistema de calefacció per biomassa a Polinyà. La biomassa és el combustible  biològic amb el qual alimentarem la caldera amb la qual escalfarem l'espai, ja es tracti d'un habitatge com d'una instal·lació industrial, una nau, un comerç, una gran superfície o un equipament. Aquests tipus d'instal·lacions són especialment indicades per a escalfar àrees que requeriran un consum elevat de combustible.

La biomassa la conformen les restes vegetals procedents de la poda dels arbres, l'escorça, els pinyols de les olives,  les closques de fruits secs, etc. Quan aquests productes han estat processats específicament per a aquest ús com a combustible de caldera els coneixem com a pèl·lets. Els pèl·lets són com unes pastilles granuloses i premsades però que, bàsicament són fetes d'aquests materials orgànics aptes per a la combustió. Els pel·lets produiexen un major rendiment energètic que la biomassa sense processar, perque tenen un alt valor calorífic.
    No hay comentarios:

    Publicar un comentario