28/6/18

Instal·lació amb captadors solars de buit a Lavern

Aquesta instal·lació de Lavern s'ha fet amb plaques solars de buit, una forma molt eficient per obtenir escalfor. El captador està format per un seguit de tubs cilíndrics transparents. Cadascun d'aquests tubs l'integren dos tubs concèntrics als quals s'ha practicat el buit. Gràcies a això s'estalvien pèrdues d'energia per conducció i convecció. Tambe són molt eficients amb poca radiació solar.

Amb aquestes plaques es pot treballar amb sistemes de calefacció tradicional a temperatures d'entre 80 i 90 graus centígrades i amb superfícies de captació més petites. Això sí, el seu cost és superior a les plaques convencionals.


No hay comentarios:

Publicar un comentario